Các dấu chứng nhận lưu thông quốc tế: FDA, CE…

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp với đối tác là các tổ chức chuyên nghiệp được quản lý bởi các hiệp hội quốc tế để giúp khách hàng đạt được các chứng chỉ:

- FDA: tại thị trường USA và các nước yêu cầu FDA như Singapore…

- CE Marking: Dấu chứng nhận để có thể lưu hành tại các thị trường khối EU

- …