Các dấu chứng nhận lưu thông quốc tế: FDA, CE…

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp với đối tác là các tổ chức chuyên nghiệp được quản lý bởi các hiệp hội quốc tế để giúp khách hàng đạt được các chứng chỉ:

- FDA: tại thị trường USA và các nước yêu cầu FDA như Singapore…

- CE Marking: Dấu chứng nhận để có thể lưu hành tại các thị trường khối EU

- …

Chứng nhận hệ thống quản lý

 1. Tiêu chuẩn ISO 9000
 2. Tiêu chuẩn ISO 14000
 3. Tiêu chuẩn ISO 22000/HACCP
 4. Tiêu chuẩn BRC/IFS/FSSC 22000
 5. Tiêu chuẩn OHSAS 18000
 6. Tiêu chuẩn ISO 45000
 7. Tiêu chuẩn SA 8000
 8. Tiêu chuẩn ISO 27000
 9. Tiêu chuẩn ISO 51000
 10. Tiêu chuẩn VietGap/GlogbalG.A.P
 11. Tiêu chuẩn Hữu cơ – Organic
 12. Tiêu chuẩn ISO 13485 (Y tế)
 13. Tiêu chuẩn GMP/GSP/GLP (y tế)
 14. Tiêu chuẩn C-GMP (Mỹ phẩm)

Chứng nhận sản phẩm – Chất lượng hàng hóa

 1. Hợp chuẩn sản phẩm theo TCVN
 2. Hợp Quy Vật liệu xây dựng;
 3. Hợp Quy Hàng may mặc

Tư vấn chiến lược 2

Nghiên cứu đánh giá thương hiệu

- Tư vấn ra mắt thương hiệu mới

- Tư vấn tái định vị thương hiệu

- Xây dựng quy chế thương hiệu

- Tư vấn mở rộng định vị thương hiệu

- Chiến lược thương hiệu khác biệt hóa

- Giải pháp chăm sóc thương hiệu toàn diện

- Giải pháp xây dựng và quảng bá thương hiệu toàn diện

- Giải pháp thiết kế nhận diện thương hiệu cá nhân - doanh nghiệp

Tư vấn chiến lược

- Nghiên cứu đánh giá thương hiệu

- Tư vấn ra mắt thương hiệu mới

- Tư vấn tái định vị thương hiệu

- Xây dựng quy chế thương hiệu

- Tư vấn mở rộng định vị thương hiệu

- Chiến lược thương hiệu khác biệt hóa

- Giải pháp chăm sóc thương hiệu toàn diện

- Giải pháp xây dựng và quảng bá thương hiệu toàn diện

- Giải pháp thiết kế nhận diện thương hiệu cá nhân - doanh nghiệp

- Giải pháp truyền thông trực tuyến

Truyền thông thương hiệu

- Sáng tạo chiến lược

- Truyền thông trực tuyến

- Tiếp thị nội dung mạng xã hội

- Thiết kế website

- Quảng cáo google Adwords

- Quảng cáo facebook

- Kế hoạch truyền thông

- Kế hoạch PR doanh nghiệp

- Viết nội dung PR

- Tiếp thị lại quảng cáo

Dự án đã thực hiện

Mỗi dự án là một bài toán khó được đưa ra để thực hiện

Xem chi tiết