Nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu với nhãn hiệu của mình, là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp thương hiệu.

IPS cung cấp dịch vụ đăng ký trọn gói

- Chi phí hợp lý, chỉ từ 2.500.000 VNĐ

- Thủ tục nhanh gọn

- Dịch vụ trọn gói

- Thành công 100%

Liên hệ báo giá
Thời gian: linh hoạt
Bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế rủi ro đối với cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm.

IPS cung cấp dịch vụ đăng ký trọn gói

- Chi phí hợp lý, chỉ từ 2.500.000 vnđ

- Thủ tục nhanh gọn

- Dịch vụ trọn gói

- Thành công 100%

Liên hệ báo giá

Sáng chế

Đăng ký sáng chế là thủ tục xác lập quyền đối Sáng chế thông qua việc nộp đơn đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ độC quyền sáng chế.

IPS cung cấp dịch vụ đăng ký trọn gói

- Chi phí hợp lý, chỉ từ 2.500.000 vnđ

- Thủ tục nhanh gọn

- Dịch vụ trọn gói

- Thành công 100%

Liên hệ báo giá

Thời gian: linh hoạt
Kiểu dáng công nghiệp

- Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là đăng ký hình dáng bên ngoài của sản phẩm và được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc, hoặc sự kết với của các yêu tố này, kiểu dáng công nghiệp là một trong đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

IPS cung cấp dịch vụ đăng ký trọn gói

- Chi phí hợp lý, chỉ từ 2.500.000 vnđ

- Thủ tục nhanh gọn

- Dịch vụ trọn gói

- Thành công 100%

Liên hệ báo giá
Thời gian: linh hoạt
ISO

- ISO 9000, 22000, 14000, 50000, 27000 …

- Thủ tục nhanh gọn

- Công bố tên Doanh nghiệp trên website tổ chức chứng nhận

- Dịch vụ trọn gói

Liên hệ báo giá

FDA - CE

- Thủ tục nhanh gọn

- Công bố tên Doanh nghiệp trên www.fda.gov

- Dịch vụ trọn gói

- Bảo lãnh trách nhiệm

Liên hệ báo giá

Thời gian: 10 ngày

Bạn đạt được tất cả mọi thứ với IPS VIỆT NAM

Tính pháp lý

Được Luật pháp công nhận - bảo vệ

Lựa chọn

Tối ưu nhất cho DN

Hoàn hảo

Giải pháp chuyên nghiệp

Sự hài lòng

Bảo hành trọn đời

Sở hữu

Được Luật pháp công nhận - bảo vệ